GIJ ZIJT HET

Jozefien Mombaerts & Johan Heldenbergh

Zou je meer liefhebben en meer lijden, of minder liefhebben en minder lijden? Dat is, denk ik, uiteindelijk de enige vraag.

Twee mensen, gespeeld door Jozefien Mombaerts en Johan Heldenbergh, voeren een filosofisch, politiek gesprek over liefhebben in wat de wetenschapspers ‘de eenzaamste eeuw’ noemt. Ze vragen zich luidop af of het ons niet afgeleerd wordt om liefdevol in verbinding te gaan met elkaar. Eenzame mensen consumeren nu eenmaal meer en beter. Wat is het alternatief voor Tinder en Blind Getrouwd? Tegelijk is de voorstelling een lichamelijke poging om, pijnlijk genereus, een onbewuste, passionele kwetsbaarheid te tonen.

GIJ ZIJT HET is een pleidooi voor de irrationele liefde, voor het grenzeloze liefhebben tegenover de efficiënte zoektocht naar de meest doeltreffende relatie. Worden we in ons liefhebben geleid door de maatschappij waarin we leven? Hoe cultureel bepaald is liefde? Moeten we opnieuw leren liefhebben?