INFRASTRUCTUUR

Jeugd en Fuiven

Eén van de basisdoelstellingen van Den Amer is dat deze beschikbaar is voor de jongeren voor fuiven, feesten of wat dan ook.
Ondertussen hebben reeds meerdere verenigingen en organisaties jongerenfeesten georganiseerd in Den Amer en krijgen we ook allerlei vragen omtrent het organiseren van fuiven.
Hieronder beantwoorden we de meest frekwente vragen.

Den Amer in een notendop

Den Amer bevat 2 verhuurbare gedeelten. 

De grote zaal is een polyvalente zaal van meer dan 600m2 met een inschuifbare tribune van 462 plaatsen, maar de zaal kan ook staand gebruikt worden.  We hebben een vast podium van meer dan 350m2.  Er zijn 2 togen van elk 18 meter lang die verbonden zijn aan de zaal.  De zaal kan staand (en niet gemeubileerd) max. 1.800 mensen bevatten. Als u de grote zaal huurt is dat steeds met de togen en de foyer (400m2) inbegrepen.

De kleine zaal (Halfrond) is een polyvalente zaal van 400m2. Deze zaal heeft de vorm van een halve cirkel en heeft een capaciteit van maximum 550 personen (niet bemeubeld met tafels en stoelen).

Voor meer info over de de infrastructuur, de beschikbaarheid en het gebruikersreglement kan je steeds contact opnemen met onze medewerkers die u graag meer uitleg geven.  Dit kan via zaalverhuur@ccdiest.be
of via het telefoonnummer 013 460 644 (tijdens de openingsuren).

grote zaal
 
 
 • Hoe groot zijn de zalen?
  Het Jongerenontmoetingscentrum is ongeveer 400m² exclusief de mezannine.  De grote zaal is ongeveer 700m² exclusief toogruimtes en exclusief telescopische tribune.
 • Hoeveel personen mogen er in de zalen?
  Voor het JOC is de capaciteit 550 personen.  Voor de grote zaal is de capaciteit 1.800 personen (incl.togen en foyer).
 • Wat is in de huurprijs inbegrepen?
  In de huurprijs is water, electriciteit, verwarming en het reinigen van de zaal met water inbegrepen.
 • Welk materiaal staat ter beschikking van gebruikers?
  Al het vast meubilair (togen, tafels, …) en stoelen/tafels en een basis geluidsinstallatie staan ter beschikking.
 • Is er een lichtinstallatie aanwezig?
  Op het podium van de grote zaal is momenteel een basisset theaterverlichting en bediening aanwezig. Het gaat hier vooral over statische spots.
 • Vanaf welk uur kan ik in de zaal als huurder?
  Er zijn op dit moment geen vaste uren daar elk evenement en behoefte anders is.  Wij willen ons zo flexibel als mogelijk opstellen voor alle huurders, doch vragen dat ook van de huurders.
 • Is er een einduur voor fuiven?
  Het einduur is 4 uur stipt.
 • Waarom is er geen aparte website voor evenementenhal Den Amer?
  De informatie zal op verschillende relevante sites van Diest geplaatst worden.  Den Amer is één van de locaties die beheerd worden door het Cultuurcentrum. Een aparte site is dan in principe niet nodig.
 • Mag er gerookt worden in Den Amer?
  Den Amer is een openbaar gebouw.  Er mag dus niet gerookt worden in Den Amer, ook niet op fuiven.  Rokers moeten buiten gaan.
 • Mag er sterke drank geschonken worden in Den Amer?
  In Den Amer mag je geen sterke drank schenken.  Dat mag je trouwens op geen enkele fuif in Diest, dus ook niet in andere zalen.  Het schenken van sterke drank is gebonden aan een goedkeuring door het schepencollege.  In Diest nam het schepencollege de princiepsbeslissing om aan organisatoren van fuiven geen sterkedrankvergunning af te leveren, dus ook niet in Den Amer.  Om te weten wat sterke drank precies is, neem je best een kijkje op www.fuifpunt.be.
 • Waarom mag je niet zelf kiezen bij welke brouwer je de drankbestelling plaatst?
  Als overheid mag je niet zomaar met iedereen samenwerken.  Elke dienst of product die wordt gekocht door de stad is onderworpen aan de wetgeving van overheidsopdrachten.  Om die reden werd er een offertevraag uitgestuurd en heeft Brouwerij Haacht de beste offerte ingediend.  Om die reden zijn we contractueel gebonden aan Brouwerij Haacht, vertegenwoordigd door KEFO drankenhandel.
 • Kunnen er tussentogen geplaatst worden in de zalen?
  Tussentogen zijn beschikbaar
 • Kan je de nooduitgangen op slot doen?
 • Een nooduitgang kan je niet op slot doen.  Je kan een nooduitgang niet van buiten af openen, enkel van binnen af.  Je kan wel toezichters plaatsen bij een nooduitgang.
 • Kunnen de zalen verkleind worden?
  Hier zijn allerlei mogelijkheden, dit kan je best bespreken met de medewerkers van CC Diest. Hoe meer ervaringen en ideeën des te makkelijker een eventuele oplossing.
 • Kan ik de twee zalen tegelijk huren?
  Indien je van plan bent de twee zalen tegelijk te huren, gaan we ervan uit dat je veel bezoekers verwacht.  Het zal dus gaan over een evenement met een niet onaanzienlijke capaciteit.  Dit heeft gevolgen op vlak van veiligheid (zowel binnen als buiten), overlast, parkeergebeuren enz…  Zo zou bijvoorbeeld ook de medewerking van de politie in bepaalde gevallen nodig kunnen zijn.  Voor het huren van de zaal voor dit soort evenementen is bijgevolg steeds de toestemming van het schepencollege met voorafgaandelijk advies van de politie vereist.  
 • Kan ik naast de bestelling bij de vaste brouwer, ook drank verkopen die niet in het aanbod van de brouwer zit?
  Dit kan niet.  Je mag enkel drank verkopen die je bestelt bij de vaste brouwer. Je kan een lijst met het drankaanbod vragen aan de brouwer.   Hoewel er sterke drank in het aanbod zit, zal je geen sterke drank mogen verkopen op fuiven.  De contactgegevens van de brouwer kan je bekomen bij Den Amer.
 • Ben ik verplicht om een securityfirma aan te stellen als ik een fuif organiseer?
  Voor fuiven in de grote zaal ben je steeds verplicht een securityfirma aan te stellen.  Je bepaalt in overleg met de firma het aantal bewakingsagenten. Voor fuiven in het JOC ben je verplicht twee bewakingsagenten van een securityfirma aan te stellen indien je meer dan 300 fuifbezoekers verwacht.  Je mag dit combineren met vrijwilligers die de security-opdracht op zich nemen. Voor fuiven in het JOC waarbij je minder dan 300 bezoekers verwacht, mag je vrijwilligers aanstellen die de security-opdracht op zich nemen. Je bent echter steeds (of je nu met een firma of vrijwilligers of een combinatie van beiden werkt) verplicht om de politie voldoende en volledig in te lichten over de manier waarop je de security-opdracht organiseert.  Je kan hierover de nodige informatie vinden op www.fuifpunt.be.  Bij de stedelijke jeugddienst kan je formulieren opvragen waarop je alle informatie m.b.t. de security-opdracht kan invullen.  De jeugddienst bezorgt deze formulieren aan de politie.
 • Wat moet ik –naast het vastleggen van de zaal- nog doen als ik een fuif organiseer in Den Amer?
  Je moet steeds je fuif melden bij de jeugddienst.  Je vindt meldingsformulieren op www.diest.be (onder jeugd, fuifbeleid).  De jeugddienst vind je in de Cleynaertstraat 12 in Diest.  Op www.diest.be kan je ook een fuifmap downloaden, die je al een stuk op weg zal zetten bij het organiseren van een fuif, want het melden van de fuif bij de jeugddienst is niet de enige verplichting.  En tot slot vind je een pak informatie op www.fuifpunt.be.
 • Kan ik een technieker van Den Amer huren als ik er een evenement organiseer?
  Momenteel is dat nog niet mogelijk wegens beperkt aantal techniekers.  De techniekers van het cultuurcentrum zijn wel steeds ter beschikking voor alle info en advies, doch kunnen door de gebruikers niet ingeschakeld worden als stagehand of licht/geluidstechnieker. In Den Amer kan je een lijst opvragen met freelance licht- en geluidstechniekers.
 • Hoe zit het met de beschikbaarheid van de zalen ?
  Cultuurcentrum Diest programmeert zelf allerlei culturele activiteiten, dit voornamelijk in de grote zaal. Ook derden kunnen de zalen huren. Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort heb je voor het JOC (kleine zaal) wel voorrang. Vanaf 1 maart kunnen opties voor de grote zaal geplaatst worden voor de periode van september van datzelfde jaar tot en met juni van het jaar erop. Voor de kleine zaal worden opties toegestaan vanaf 4 maanden tot 14 dagen voor de activiteit. Verenigingen van de stad Diest met een werking gericht op jongeren (-25 jaar) en aangesloten bij de jeugdraad; organisatoren van klasfuiven, 18-jarige fuiven of chrysostomosfuiven en stadsdiensten kunnen langer dan 4 maanden op voorhand een optie nemen op de kleine zaal. Er op tijd bijzijn is dus de boodschap.
 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  Je kan steeds terecht tijdens de kantooruren bij de medewerkers van Den Amer of op 013/460 644.  Je kan een mail sturen naar zaalverhuur@ccdiest.be.  Alle vragen zijn bespreekbaar maar men kan niet steeds aan alle wensen voldoen.

 

Er zijn speciale tarieven voor verenigingen van de stad Diest met een werking gericht op jongeren (-25 jaar) en aangesloten bij de jeugdraad; organisatoren van klasfuiven, 18-jarige fuiven of chrysostomosfuiven.  De tarieven kan je hier downloaden.